Frilansenager.nu

Att köpa frilandsmaterial

Oskäliga avtal – hur ser de ut?

 

Ett oskäligt avtal är ett avtal där inköparen försöker ta över frilansjournalistens lagstadgade upphovsrätt.

 

Det kan handla om att köparen vill ha rätt att på eget bevåg ändra formuleringar i ett reportage, att köparen får rätt att publicera ljud, text eller bilder hur många gånger som helst utan att ersätta upphovsmannen. Men det kan också handla om materialet kan publiceras i helt andra sammanhang än de från början avsedda – till och med som reklam.

 

I riktigt fula avtal förlorar upphovsmannen all makt över sitt eget material och får inte själv använda det. Vi menar att en sådan utveckling kan få betydligt mer allvarliga konsekvenser än för just den frilansjournalist du har skrivit ett sådant avtal med.

Fula avtal - hur ser de ut?

Ett fulavtal är ett oskäligt avtal där inköparen försöker ta över frilansjournalistens lagstadgade upphovsrätt.

 

Det kan handla om att köparen vill ha rätt att på eget bevåg ändra formuleringar i ett reportage, att köparen får rätt att publicera ljud, text eller bilder hur många gånger som helst utan att ersätta upphovsmannen, och att materialet kan publiceras i helt andra sammanhang än de från början avsedda – till och med som reklam.

 

I riktigt fula avtal förlorar upphovsmannen all makt över sitt eget material och får inte själv använda det.

Ett hot mot journalistiken

Ena dagen finns intervjun på nyhetssidorna i morgontidningen, nästa dag dyker den upp i ett reklamblad. Hur ska mediekonsumenten kunna lita på redaktioner och journalister som använder fulavtal?

 

Och vem vågar ställa upp och låta sig intervjuas om ett känsligt ämne, när journalisten inte kan garantera hur, när och var informationen kommer att publiceras?

Din redaktions trovärdighet

Om du och din redaktion gör sig kända för att tumma på principer som är till för att skydda den fria journalistiken och i förlängningen demokratin – vad händer då med er trovärdighet?

 

Hur kommer era läsare, tittare eller lyssnare att se på er? Vilka journalister vill riskera sitt förtroendekapital genom att arbeta för er?

Var solidariska med dina kollegor

Såväl redaktörer som frilansjournalister tillhör samma skrå och är ofta organiserade i samma fackförbund. Marknaden för frilansjournalister är hård och lönen är oftast mycket knapp. När upphovsrätten dessutom förhandlas bort blir det snudd på omöjligt att bedriva frilansjournalistik.

 

Det är oetiskt och osolidariskt att som inköpare hjälpa medieföretag att profitera ytterligare på kollegor med dåliga villkor.

Frilansens synvinkel

Det är svårt att stå öga mot öga med en person som ska intervjuas och inte kunna tala om hur materialet ska användas. Det är högst obehagligt för en journalist att inte veta vad som kommer att ske med texter, bilder, ljud och filmer som man själv står som upphovsman till.

 

En annan viktig aspekt är den ekonomiska. När frilansjournalisten berövas rätten att återanvända och sälja vidare sitt eget material, försvinner en för många livsviktig inkomstkälla. Du vet väl hur liten del av arvodet för ett jobb som till slut hamnar i frilansens plånbok? 

Frilansens synvinkel

Det är svårt att stå öga mot öga med en person som ska intervjuas och inte kunna tala om hur materialet ska användas. Det är högst obehagligt för en journalist att inte veta vad som kommer att ske med texter, bilder, ljud och filmer som man själv står som upphovsman till.

 

En annan viktig aspekt är den ekonomiska. När frilansjournalisten berövas rätten att återanvända och sälja vidare sitt eget material, försvinner en för många livsviktig inkomstkälla. Du vet väl hur liten del av arvodet för ett jobb som till slut hamnar i frilansens plånbok? 

Ditt eget jobb kan stå på spel

Hur mycket tjänar din arbetsgivare på att publicera och reprisera frilansmaterial i flera olika publikationer, men bara betala en enda gång? Hur mycket fulavtalat frilansmaterial köper redaktionen in till underpris från andra medieföretag? Vilken summa pengar drar koncernen in på att själva sälja vidare frilansars verk?

 

De flesta blir förvånade när de inser hur stor del av den egna publikationen som utgörs av frilansmaterial. Summorna som medieföretagen tjänar på fulavtalen är svindlande. Vad tror du händer med de fastanställda när arbetsgivaren kan fylla tidningar och program med billigt material eller gratismaterial? Kanske blir du själv olönsam i jämförelse.

Vad säger lagen?

All ljud, text och bild som äger verkshöjd (det vill säga har en individuell prägel och är ett resultat av upphovsmannens personliga skapande) omfattas av upphovsrättslagen. Det gäller exempelvis journalistiska texter, radioreportage, foton, film och tv-inslag.

 

När man köper rätten att publicera upphovsrättsskyddat material är momssatsen 6 procent. Enligt Journalistförbundets frilansrekommendation ska frilansjournalisten då ha full ersättning för varje enskild publicering av materialet.

 

I den statliga utredningen Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24), föreslås en ändring av 33 § i Upphovsrättslagen, så att priset på texter och bilder ska motsvara omfattningen på användningen. Mer omfattande användning innebär mer ersättning än mindre omfattande användning. Betalas ingen sådan ersättning är det fråga om ett oskäligt avtalsvillkor.

 

Den så kallade ideella upphovsrätten innebär att upphovsmannen alltid – oavsett om ekonomisk ersättning har förhandlats bort – har rätt att bli omnämnd i den omfattning som god sed kräver. Upphovsmannan har även har rätt till inflytande över hur materialet publiceras, så att det inte ändras eller används på ett sätt som kränker upphovsmannen. 

 

Material som saknar verkshöjd, vilket kan vara fallet med en del informationsmaterial, saknar upphovsrätt och är belagt med 25 procents moms.

Ifrågasätt era egna avtal!

Vem har skrivit fulavtalet som din arbetsgivare vill att du ska använda när du köper in frilansmaterial? Kanske är det författat av någon jurist eller ekonom som har dålig inblick i de särskilda omständigheter som gäller för journalistiskt arbete.

 

Journalistik är ingen vanlig handelsvara, den har stor vikt för vår yttrandefrihet och demokrati. Har din arbetsgivare tänkt på det? Väck frågan! Förhandla med frilansen istället för att använda färdigskrivna fulavtal.

Så skriver du schyssta avtal

Journalistförbundet har tagit fram förslag till avtalsmallar för tidskrifter, radio och tv i frilansrekommendationen. Mallarna är under uppdatering men det mesta är fortfarande aktuellt.