Frilansenager.nu

Arbetsplatsklubben

Det kan arbetsplatsklubben göra

Dumpade frilansvillkor angår även anställda

 

Anställda och frilansande journalister är med i samma fackförbund, men arbetar under helt olika förutsättningar.

 

För anställda gäller arbetsrättsliga regler där kollektivavtal spelar en viktig roll. Frilansarna agerar på en fri marknad där arvodena förhandlas fram mellan medieföretag och enskilda frilansar.

 

Om arbetsgivare får tillgång till billig arbetskraft via frilansmarknaden påverkas på sikt lönerna även för de anställda. Dumpade frilansvillkor gör att arbetsgivarnas intresse av att ersätta anställda med billigt frilansmaterial ökar. I förlängningen kan den här utvecklingen också innebära att arbetsgivare i högre grad anlitar frilansare än tillsätter fasta tjänster.

 

Som arbetsplatsklubb bör ni därför arbeta för att förbättra villkoren för frilansar, både av omsorg om de egna medlemmarna och av solidariska skäl.